Seuraa meitä

Boost your Business mahdollistaa Microsoftin kumppaneille kasvun verkkomarkkinoinnin avulla.

Kuinka se toimii?

Ensin tutustumme organisaatioonne. Neljässä vaiheessa.Markkinointikoordinaattorinne

Tapaatte paikallisen markkinointikoordinaattorinne. Määrittelette yhdessä tavoitteet ja ostajapersoonan; sen henkilön, joka vastaa ostamisesta kohdeyrityksessänne. Saavutatte sisältönne kautta asiakkaanne äly- ja tunnetasolla.

Kohderyhmänne

Käymme läpi kohderyhmän ja sen verkoston, joka otetaan kampanjan piiriin kontakteistanne. Lisäksi luomme listan avainhenkilöistä; lähettiläistä, jotka jakavat sisältöänne omissa verkostoissaan napin painalluksella.

Sisältökanavanne

Julkaisemme sisältöä verkkosivullanne ja jaamme blogeja yrityksenne sosiaalisen median tilien kautta. Tämä auttaa kasvattamaan tavoitettavuutta ja näkyvyyttänne merkittävästi.

Sisällöntuottajanne

Saat käyttöösi sisällöntuottajan, joka tuottaa teiltä kerättyihin tietoihin ja kokemuksiin perustuvia blogikirjoituksia. Sisällöntuottajanne tuntee asiakkaanne ja luo kohdeyleisöänne kiinnostavaa sisältöä.

Nyt kaikki on valmista!

Kun muodollisuudet on hoidettu, voimme aloittaa prosessin. Muodostatte yhdessä markkinointikoordinaattorinne ja sisällöntuottajanne kanssa tiimin, jota Your Window of Opportunity (YourWOO) -portaali tukee. YourWOO-portaali tarjoaa tietoa myyntimahdollisuuksistanne missä ja milloin tahansa.

Sisällöntuottajanne soittaa teille kuukausittain haastattelua varten. Hän kirjoittaa uuden, asiakkaallenne ainutlaatuisia näkökohtia ja käytännöllisiä vinkkejä sisältävän blogikirjoituksen joka toinen viikko

Blogit luodaan YourWOO-portaalissa, joten voitte antaa palautetta nopeasti ja tehokkaasti. Kun olette hyväksynyt blogikirjoituksen, se lähetetään kampanjakoordinaattoreillemme

Markkinointikoordinaattori soittaa teille kuukausittain keskustellakseen viimeaikaisista tuloksista. Mitkä ovat myyntimahdollisuudet? Tarvitseeko jotakin hienosäätää? Mitkä ovat seuraavat vaiheet tavoitteittenne saavuttamisessa?

Me julkaisemme sen verkkosivullanne, lähetämme sen sähköpostilistallenne, julkaisemme ja edistämme sitä sosiaalisen median tileillänne sekä rohkaisemme lähettiläitä jakamaan sisältöä omassa verkostossaan

He julkaisevat sen verkkosivullanne, lähettävät sen sähköpostilistallenne, julkaisevat ja edistävät sitä sosiaalisen median tileillänne sekä rohkaisevat lähettiläitä jakamaan sisältöä omassa verkostossaan Henkilöt, jotka lukevat sisältöänne ja vierailevat verkkosivullanne, ovat potentiaalisia asiakkaita. YourWOO näyttää, keitä he ovat, missä he työskentelevät ja mikä heitä kiinnostaa. Reaaliajassa. Tämä mahdollistaa teille välittömät asiakashankinnan toimenpiteet

LAAJENTAISITTEKO TAVOITETTAVUUTTA?

Mitä enemmän ihmisiä tavoitatte, sitä enemmän luotte myyntimahdollisuuksia. Tavoitteisiinne perustuen markkinointikoordinaattorinne antaa eri vaiheissa ohjeita toimenpiteisiin, joilla voitte laajentaa tavoitettavuutta ja saavuttaaksenne kaupallisia tavoitteitanne.

TUOTTAISITTEKO ENEMMÄN LIIDEJÄ?

Boost your Business auttaa teitä kestävään kasvuun. Joskus kuitenkin tarvitsette nopeasti lisää myyntimahdollisuuksia. Markkinointikoordinaattorinne ymmärtää tämän ja suosittelee toimenpiteitä, jotka tuottavat liidejä heti.