Microsoft hecht veel waarde aan haar partnernetwerk. Juist nu is het belangrijk om in contact te blijven. In Partner Talks gaan we in gesprek met partners om te horen hoe het met ze gaat. Hannes de Paauw van CTS It vertelt hoe ze omgaan met de huidige situatie.